Gaeilge

irish1

Béaltriail LC

Ceisteanna Samplach

Léamh na filíochta

Workbook for leaving cert oral

Sraith Pictiúr LC 2018

Click here for Sraith Pictiúr Booklet 2018

Sraith Pictiúr LC 2017

Click here for Sraith Pictiúr Booklet 2017

An Bhéaltriail Leabhrán JC

Click here for Handout

An Bhealtriail Roghnach 2010 Ard agus Gnathleibheal Cuid

An Bhealtriail Rognach 2010 Ard agus Gnathleibheal Cuid 2 Teastas Sois

Gaeltacht 2015

Beidh na foirmeacha iarratais ar fail don ghaeltacht go luath i mí Eanair. Ná déanaigí dearmad foirm a fháil!!!

iMovie maker

Beidh cúrsa iMovie maker ar siúl in mí Eanair dóibh siúd a ghlacann páirt sa chlub ríomhaireachta.

Léim thart

Taifeadadh ar súil ar an Luan 13ú Bealtaine ag 2.35

Irish1

Revision questions on 5 poems

 

 

cropped webwise logo

tusla 1